Фото ъгъл: Къде във Враца се намира този часовник?

Виждате само малка част от по-голяма снимка.
Познайте къде във Враца се намира този часовник?

* Когато получим първи верен отговор, кликването върху лупата ще зарежда вече и скритата част от снимката
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напишете вашето предположение в коментарите...

8 коментара: