Фото ъгъл: Къде във Враца се намира тази градинка?

Виждате само малка част от по-голяма снимка.
Познахте ли къде във Враца се намира тази градинка?
* Когато получим първи верен отговор, лупата вече ще зарежда и скритата част от снимката.


Напишете вашето предположение в коментарите по-долу...

9 коментара: