Юлияна Юричич: "Във Враца откриваме необикновена красота"

Юлияна Юричич - директор на училище в Любляна, Словения:

"Природната среда е забележителна, особено невероятният Балкан. Дори и по улиците откриваме необикновена красота. Особено ни впечатляват и старите къщи, които в една немалка част се поддържат добре и съхраняват своя стил. Най-важното е, че се чувстваме много спокойни и сигурни. Забелязваме и че градът е в развитие и се строят много нови стради."

1 коментар: